bo w szambie trzeba umieć pływać...


sobota, 9 stycznia 2016

1939-2016 -i tak po prostu wygraliśmy qurwa !!!!

Panie Marszałku Piłsudski melduję : zadanie zostało wykonane! :)
czuwaj!!!!

i bonusik...

Volksdeutsche przed wojną[edytuj | edytuj kod]

W 1931 roku, jeszcze przed dojściem Hitlera do władzy, NSDAP ustanowiła „Auslandsorganisation der NSDAP” (Zagraniczna Organizacja partii nazistowskiej), której zadaniem było rozpowszechnianie nazistowskiej propagandy wśród niemieckiej mniejszości mieszkającej poza Rzeszą w sąsiadujących krajach. W 1936 roku Rudolf Heß utworzył organizację VoMi (skrót od niem. SS-Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle – Główny Urząd Kolonizacyjny dla Niemców etnicznych w ramach SS), której oficjalnym zadaniem była konsolidacja Volksdeutschów mieszkających poza granicami III Rzeszy[6]. Organizacja ta zajmowała się rejestracją i zrzeszaniem osób pochodzenia niemieckiego, niebędących obywatelami III Rzeszy i zamieszkałych poza jej granicami, ale zaliczanych do rasy niemieckiej. W wyniku tej działalności tworzono „piąte kolumny”, składające się z Niemców zamieszkujących inne państwa. Volksdeutsche aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do Anschlussu Austrii przez Rzeszę, oraz wspomagając Konrada Henleina w jego dążeniach do odłączenia Kraju Sudeckiego (niem. Sudetenland) od Czechosłowacji i przyłączenia go do Niemiec, czy tworzeniu piątej kolumny przed atakiem na Polskę.

"Nie milczcie, proszę" - Bartosz Wieliński wzywa Niemców na łamach "Süddeutsche Zeitung"

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75477,19451098,nie-milczcie-prosze-bartosz-wielinski-wzywa-niemcow-na.html#ixzz3wn9uLIpc

Czerwone jabłuszko

Piosenka bezimienna, prezentowana na ulicach Warszawy przez zespoły muzyczne i solistów. Prawdopodobnie powstała w okresie wykonywania pierwszych wyroków sądu Polski Podziemnej na szpiclach i agentach Gestapo. Śpiewano ją na melodię popularnego kujawiaka Czerwone jabłuszko.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz