bo w szambie trzeba umieć pływać...


piątek, 10 lutego 2012

Polish death camps-polnische Vernichtungslager ...
--------------------------------------------------------------------------------
Czy Polacy to świnie?

- No tak, w "Mausie" Arta Spiegelmana Polacy są świniami Ci, którzy mordowali, wydawali czy szabrowali podczas wojny, byli świniami albo zbrodniarzami. Ale świnia budzi też sympatię, współczucie. Mnie się gdzieś podoba ta postać świni. Bo świnia nie jest tylko świnią(...)
-Wilhelm Sasnal

-----------------------------------------------------------------------------------
Adolf Benzinger - członek zachodnioniemieckiego kontrwywiadu.
W 1956 roku, z uwagi na trwający od końca II wojny światowej bojkot niemieckich towarów na światowych rynkach, postawiono mu zadanie wymyślenia sposobu na zdjęcie z narodu niemieckiego choć części odium odpowiedzialności za Holocaust.
Benzinger wpadł na pomysł rozpowszechniania informacji o "polskich obozach koncentracyjnych", które jak twierdził: "mogą się przyczynić do wybielenia historycznej odpowiedzialności Niemiec za Zagładę".